Izrada Facebook i Instagram stranice

Izrada Facebook stranice i izrada Instagram stranice

Bavimo se izradom Facebook i Instagram stranica i promovisanjema vaših proizvoda i usluga putem plaćenih oglasa na Facebooku i Instagramu, na kojima možete reklamirati vaš biznis, pospešiti vaše poslovanje, povećati broj potencijalnih kupaca i pobrinuti se da ljudi čuju za vas. Facebook je trenutno najveći oglasni prostor koji je ikada postojao sa preko dve milijarde registrovanih korisnika čiji broj svakodnevno raste.
Revolucija marketinga na društvenim mrežama je otišla toliko daleko da bi sada svako preduzeće bez obzira na to čime se bavi i na njenu veličinu trebalo da ima Facebook stranicu kako bi promovirala svoje proizvode ili usluge.

Samo objavljivanje postova na vašoj Facebook i Instagram stranici ne postiže rezultat koji vam je potreban, tako da je strategija plaćanja oglasa na Facebook-u važan deo vašeg digitalnog marketing miksa.

Plaćeni oglasi na Facebooku i Instagramu imaju vrlo jasan poziv na akciju, tako da možete da osigurate klikove osoba koje su zaista zainteresovane za vaš proizvod ili uslugu.

Facebook nudi neverovatno moćne opcije ciljanja željenog auditorijuma, omogućujući vam da ciljati ljude s obzirom na demografiju, lokaciju, obrazovanje, posao kojim se bave, interesovanja, ponašanje. Kombinacijom svih tih parametara vrlo lako možete predstaviti svoje proizvode ili usluge potencijalnim kupcima.